Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Analyysin Perusteet

9.5.2001 / 2.6.2006

Analyysin Perusteet II

1.vt:28.4.2000 / 2.vt: 25.5.2000

Differentiaalilaskenta

1.vt: 24.10.2000 / 2.vt: 13.12.2000 / 1.vt: 9.11.2001 / LT: 10.12.2004 / LT: 11.12.2006 / LT: 2007

Differentiaaliyhtälöt

3.12.99 / 9.4.2002  / 30.6.2006

Fourier-analyysi

9.11.2001 / 3.2.2006

Funktioteoria

27.3.98

Integraalilaskenta

14.5.98 / 19.4.2001/ 7.6.2006/ 2007

Johdatus analyysiin

1.vt: 24.10.2000 / 1.vt: 1.11.2002 / 2.vt: 2.12.2002 /  2005 VT 1 / 2005 VT 2 / 2006 VT 1

Lineaarialgebra

3.4.2003 / 9.5.2003 / 23.05.2006

Lineaari- ja matriisialgebra

1.vt: 16.2.2000 / 2.vt: 30.3.2000

Matemaattiset ohjelmistot (MATLAB, MOM)

7.4.2003

Matriisilaskenta

12.12.2002 / 17.12.2003 / 14.12.2005

Matematiikan peruskurssi

18.3.2005 / 18.4.2005

Matematiikan perusteet 2

8.4.91 / 24.3.2000

Matematiikan propedeuttinen kurssi

9.9.2005 / 12.12.2005 / 20.1.2006/ 15.12.2006 / 5.10.2007 välikoe 1 ja 16.11.2007 välikoe 2

Moniulotteisen analyysin alkeet

15.5.2001

Numeeriset menetelmät

13.5.94, 8.3.96 / 20.12.2002

Tilastotieteen johdantokurssi

4.4.2008 / 23.4.2008

Todennäköisyyslaskenta

23.11.98, 11.12.98 / 28.2.2003