Yhdistys

Hyeena ry on Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen ympäristötieteen ja sovelletun fysiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Hyeena järjestää jäsenistölleen monenlaista ajanvietettä ja ajaa heidän etujaan yliopistolla. Hyeenat tunnistaa punaisista haalareista, joiden selässä on nimikkoeläimemme kuva. Varo, ettet sekoita Hyeenoita Kulteihin, joilla on myös punaiset haalarit mutta valkoiset taskut!

Historiaa

Hyeena on vuonna 1975 perustettu ainejärjestö. Ensimmäiset ympäristöhygienian (nykyisen ympäristötieteen) opiskelijat tulivat Kuopion yliopistoon syksyllä 1973 ja olivat mukana perustamassa luonnontieteiden opiskelijoiden ainejärjestöä, Kultia. Muutamaa vuotta myöhemmin katsottiin kuitenkin tarpeelliseksi perustaa opiskelijoillemme oma ainejärjestö.

Ennen vuosituhannen vaihdetta silloisen Kuopion yliopiston fysiikan opiskelijat kuuluivat vielä ainejärjestö Kultiin. 90-luvun lopulla fyysikot kuitenkin siirtyivät Kultista Hyeenaan.

Hyeenaan kuuluvat nykyään sovelletun fysiikan ja ympäristötieteen opiskelijat, mutta meihin on ajansaatossa kuulunut monia eri alojen opiskelijoita.

Aikaisemmin Hyeenaan on kuulunut myös teknis-luonnontieteellisen, soveltavan eläintieteen, ympäristönsuojelutekniikan, ympäristöinformatiikan, ympäristötekniikan ja terveystekniikan opiskelijoita.

Kerrotaankin, että Hyeenan nimi on saanut alkunsa nimenomaan ympätristöHYgieanian opiskelijoista.

Mukaan toimintaan?

Voit vaikuttaa moniin opiskeluun ja yliopistoon liittyviin asioihin Hyeenan kautta, valitse sinulle sopivin tapa! 

Kaikki Hyeenat ovat tervetulleita osallistumaan hallitukseen kokouksiin, tai esimerkiksi tuutoriksi uusille fukseille, alumnitoimintaan, tapahtumien järjestämiseen, urheilemaan ja muuten vain viihtymään yhdessä! 

Lisätietoa toiminnasta voit kysyä keneltä tahansa hallituksen jäseneltä.

 

Hyeenoilla on haaskaa laamassa!