HYEENA RY - AINEJÄRJESTÖ JO VUODESTA 1975

Mikä on Hyeena ry?

Hyeena ry on Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen ympäristötieteen ja sovelletun fysiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Hyeena järjestää jäsenistölleen monenlaista ajanvietettä ja ajaa heidän etujaan yliopistolla. Hyeenat tunnistaa punaisista haalareista, joiden selässä on nimikkoeläimemme kuva. Varo, ettet sekoita Hyeenoita Kulteihin, joilla on myös punaiset haalarit, mutta valkoiset taskut!

Historiaa

Hyeena on vuonna 1975 perustettu ainejärjestö. Ensimmäiset ympäristöhygienian (nykyisen ympäristötieteen) opiskelijat tulivat Kuopion yliopistoon syksyllä 1973 ja olivat mukana perustamassa luonnontieteiden opiskelijoiden ainejärjestöä, Kultia. Muutamaa vuotta myöhemmin katsottiin kuitenkin tarpeelliseksi perustaa opiskelijoillemme oma ainejärjestö. Ennen vuosituhannen vaihdetta silloisen Kuopion yliopiston fysiikan opiskelijat kuuluivat vielä ainejärjestö Kultiin. 90-luvun lopulla fyysikot kuitenkin siirtyivät Kultista Hyeenaan.

Hyeenaan kuuluvat nykyään ympäristötieteen ja sovelletun fysiikan opiskelijat. Sovelletun fysiikan koulutuksen vaihtuessa teknilliseksi fysiikaksi vuonna 2023 teknillisen fysiikan opiskelijat katsoivat tarpeelliseksi perustaa oman kiltansa Kvantti ry:n. Meihin on ajansaatossa kuulunut monia eri alojen opiskelijoita. Aikaisemmin Hyeenaan on kuulunut myös teknis-luonnontieteellisen, soveltavan eläintieteen, ympäristösuojelutekniikan, ympäristöinformatiikan, ympäristötekniikan ja terveystekniikan opiskelijoita.

Kerrotaankin, että Hyeenan nimi on saanut alkunsa nimenomaan ympäristöHYgienian opiskelijoista. 

Mukaan toimintaan?

Voit vaikuttaa moniin opiskeluun ja yliopistoon liittyviin asioihin Hyeenan kautta, valitse sinulle sopivin tapa!

Kaikki Hyeenat ovat tervetulleita osallistumaan hallituksen kokouksiin, tai esimerkiksi tuutoreiksi uusille fukseille, alumnitoimintaan, tapahtumien järjestämiseen, urheilemaan ja muuten vain viihtymään yhdessä!

Lisätietoa toiminnasta voit kysyä keneltä tahansa hallituksen jäseneltä.