TUNNUSTUKSET

Kunniajäsenet

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisesti tukenut Hyeenan toimintaa tai on muuten ansioitunut toimissaan opiskelun edistämiseksi Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen tai sovelletun fysiikan koulutusohjelmissa. Ehdotukset kunniajäsenen kutsumiseksi tekee Hyeenan hallitus tai vähintään 20 varsinaista jäsentä esittämällä ehdotuksensa kirjallisesti hallitukselle. Ehdotukset käsitellään seuraavassa Hyeenan kokouksessa.

2015

2016

2017

2020

2021

2022

2015

2016

2017

2020

2021

2022

Vuoden fuksit

Vuoden fuksi -kunniamaininnan saa fuksi, joka kerää eniten täpliä Hyeenan fuksipassiin. Hyeenan hallitus valitsee fuksipassien perusteella vuoden fuksin tutustumisillassa. Palauta siis fuksipassisi viimeistään tutustumisillassa hallitukselle!

2013

2014

2017

2018

2019

2020

2021

Isäntä & Emäntä

Hyeena valitsee vuosittain vuoden Isännän ja Emännän fuksien joukosta. Valinta tehdään tuutorien suosituksesta ennen kuin Hyeenan fuksit kastetaan täysiverisiksi Hyeenoiksi. Valinnassa otetaan huomioon ennen kaikkea halu sopeutua laumaan sekä auttaa omatoimisesti muita fukseja yliopisto-opintojen alkumetreillä. Lisäksi Isännältä ja Emännältä toivotaan aktiivisuutta Hyeenan toiminnassa.

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Aktiivi Hyeenat

Aktiivisesti Hyeenassa toimivia jäseniä muistetaan vuosittain eri kategorioissa. Kustakin vastuutehtävästäsi sinun on mahdollista saada upea haalarimerkki muistoksi tekemästäsi työstä Hyeenan hyväksi.

Hallitusaktiivi

Tämän tunnustuksen saat, kun olet toiminut vähintään vuoden Hyeenan hallituksessa.

ShowStar Hyeena

Tämän tunnustuksen saat, kun olet toiminut juontajana, toustmasterina tai muuten viihdyttänyt Hyeenalaumaa tapahtumissamme

Siivous Hyeena

Tämän tunnustuksen saat, kun olet osallistunut Hyeenan tapahtuman siivousporukkaan.

Kokki Hyeena

Tämän tunnustuksen saat, kun olet valmistanut ruokaa Hyeenan tapahtumassa.

Kilju Hyeena

Tämän tunnustuksen saat, kun olet valmistanut kotiviiniä tapahtumaamme.

Sauna & Palju Hyeena

Tämän tunnustuksen saat, kun olet vastannut saunasta ja paljusta tapahtumassamme.

Kilju Hyeena

Tämän tunnustuksen saat, kun olet valmistanut kotiviiniä tapahtumaamme.

Sauna & Palju Hyeena

Tämän tunnustuksen saat, kun olet vastannut saunasta ja paljusta tapahtumassamme.

Pönötys Hyeena

Tämän tunnustuksen saat, kun olet myynyt Hyeenan haalarimerkkejä tai lippuja tapahtumiimme tai edustanut Hyeenaa.