Fysiikan laitos

Aaltoliikeoppi ja optiikka

15.5.95, 26.2.93, 5.2.93 / 20.5.98

Aikasarja-analyysi

8.11.2002

Data-analyysi

Kevät 98 / 30.4.2003

Elementtimenetelmät

28.3.2003

Estimointiteoria

27.3.2002

21.10.2017

Fysiikka biotieteiden opiskelijoille

19.12.97 / 18.12.98 / 1.2.99 / 17.12.99 / 15.12.2000

Fysiikan laboratoriotyöt 2 työkuulustelu

Osa 1.: 7.9.2000 / Osa 1.: 13.9.2002 / Osa 2.: 20.2.2001Osa 2.: 10.3.2003

Fysiikan laboratoriotyöt 3 työkuulustelu

Osa 1.: 22.9.2006

Fysiikan Peruskurssi 1

12.11.93 / 3.12.93 / 17.12.93 / 15.12.2000

Fysiikan peruskurssi 2

10.3.2000 / 15.3.2002 / 5.12.2005 / 27.1.2006 / 24.2.2006

Fysiikan peruskurssi 3

12.5.2000 / 18.5.2000

Fysikaalinen akustiikka

19.4.2002

Elektroniikka

17.11.95 15.12.95 7.11.97

Isotooppilääketieteen fysiikka

22.2.2008

Isotooppitekniikka

14.11.97

Kliinisen fysiologian fysiikka

5.2.99 / 7.3.2003 / 27.4.2009

Johdatus analyysiin (JAN)

Vt 1 2005 / Vt 1 2006

Kliinisen radiologian fysiikka (ent. Sairaalan instrumentointi)

15.12.2006 / 10.11.2000 / 15.12.2000

Kvanttimekaniikka

4.5.92 / 20.11.98 / 22.2.2002

Käänteisongelmat 1

7.6.2002

Lääketieteelliset kuvantamismenetelmät

12.1.2007

Lääketieteellinen signaalianalyysi

22.10.99 / 25.1.2002

Magneettikuvaus

30.4.2003

Mekaniikka

21.11.97, 31.1.97, 13.12.96, 15.11.96 / 12.11.99 / 17.11.2000

Mittaustekniikka

10.12.99 / 26.10.2001 / 29.11.2002

Moderni fysiikka

15.11.2001

Sairaalan instrumentointi

LT 15.12.2000

Signaalianalyysi

26.2.99, Kesäkuu 99

Sädehoidon fysiikka

3.11.2006 / 8.12.2006

Sädehoidon fysiikka 1

Kevät 98, Syksy 99 / 12.4.2002

Sädehoidon fysiikka 2

23.10.98 / 11.4.2003

Sähköoppi

20.2.98 / 1.vt: 29.1.20012.vt: 16.2.2001 / 29.4.2005

Tekninen ohjelmointi

23.02.2007

Termodynamiikka

30.3.2001

Ympäristöfysiikan perusteet

29.5.98 / 31.5.2000

Ympäristön matemaattinen mallinnus

17.3.98