Ympäristötieteen laitos

Advanced Water Chemistry and Treatment

11.9.98 / 17.4.00

Biogeokemia 1

30.3.2001 / 4.4.2003

Ekologia

17.9.2007 / 19.10.2007

Ekosysteemit ja ympäristökysymykset

9.12.2005 / 4.12.2006 / 30.11.2007

Elintarvikehygienia

29.10.93 / 4.10.96 / 25.10.96 / 15.10.99 / 13.10.2000 / 28.3.2003 / 11.4.2006 / 27.4.2007 / 4.4.2008

Energian tuotanto-oppi

23.2.96 / 19.2.97

Energiatuotannon ympäristövaikutukset

1.3.2002

Haja-asutusalueiden ympäristöongelmat

14.4.2000 / 19.10.2001 /  26.10.2007

Healt-Related Environmental Microbiology

1.11.99 / 5.4.2000 / 5.11.2002

Hydrobiologia

99 / 6.4.2000 / 16.3.2001 / 2003 / 31.3.2006 / 2.4.2008

Ilmafysiikka ja -kemia 1

26.11.99 / 14.1.2002

Ilmafysiikka ja -kemia 2

17.4.97 / 12.5.97 / 9.2.98 / 9.3.98

Ilmahygienia 1

19.10.2001

Ilmahygienia 2

14.4.95 / 15.4.96 / 3.5.2001 / 12.4.2002

Ilmanlaatu ja ilmasto

31.01.11

Ilman, veden ja maaperänsuojelu

19.5.93 / 5.7.93 / 1.12.98 / 10.11.99 / 19.10.2000 / 30.11.2000 / 15.11.2001 / 5.11.2002

Ilmastonsuojelutekniikka

8.11.91 / 28.11.95

Johdatus ionisoivaan ja ionisoimattomaan säteilyyn

17.3.08 / 18.4.2008

Jätehuolto-oppi (2008 alkaen Jätehuolto, “JÄTE”)

10.5.93 / 5.7.93 / 12.5.99 / 14.5.04 / 12.5.06 / 2.6.06 / 7.5.08

Kasvibiologian perusteet

23.4.2007 / 22.3.2007 / 14.5.2007

Kemiallinen työhygienia

10.12.90 / 5.7.93 / 15.11.2002

Kemiallinen ympäristöhygienia

16.5.95 / 9.10.2002

Maaekosysteemien saaste-ekologia

19.9.2008

Maaperäekologia 1

10.4.2000 / 4.5.2000

Melu-, valaistus- ja lämpöolosuhteiden perusteet

14.12.98 / 19.11.99 / 7.12.99

Melu 1

18.10.2001 / 15.11.2001 / 24.10.2007 / 13.11.2007/ 30.6.2008

Radiotoksikologia

11.10.2002

Säteilyhygienia

7.6.93 / 5.7.93 / 28.3.96 / 14.3.97 / 2.3.2001 / 11.4.2006

Säteilysuojelun perusteet

3.6.98 / 30.11.98 / 10.12.99 / 10.1.2000 / 22.2.2001 / 16.3.2001

Teollisuusprosessit ja ympäristöpäästöt

7.6.93 / 11.2.94 / 3.3.95 / 11.3.96 / 1.4.96 / 21.3.97 / 18.4.2000 / 25.4.2003

Työ- ja sisäilmahygienia

7.11.2007 / 30.11.2007  / 3.9.2010

Vesihuolto

8.12.95 / 15.1.96 / 16.12.96 / 28.1.2000 / 30.5.2000 / 11.12.2000 / 26.1.2001

Vesikemia

6.11.92 / 4.12.92 / 11.11.93 / 5.12.94 / 11.10.95 / 24.10.08

Vesioikeus

14.12.2007

Yleinene mikrobiologia luonnontieteilijöille

29.11.2005 / 11.1.2006

Ympäristö- ja projektijohtaminen

20.10.2000 / 28.9.2001 / 7.10.2002 / 8.10.2004

Ympäristöjärjestelmät

11.11.99

Ympäristömikrobiologia

15.4.96 / 27.5.96 / 8.4.98 / 31.3.99 / 14.5.99 / 28.5.99 / 2.7.99 / 21.10.99 / 29.3.2000 / 28.3.2001 / 11.5.2001 / 4.4.2003 / 21.4.2006 / 20.4.2007 / 4.4.2008

Ympäristönsuojelun perusteet

16.12.2005 / 14.12.2007

Ympäristöterveys

Syksy 94 / 21.11.95 / 29.5.96 / 26.5.99 / 26.5.2000 / 25.5.2001 / 20.5.2005 / 28.5.2007 / 19.9.2008