Ekologisen ympäristötieteen laitos

Ekologia ja kasvintuotanto

28.5.99 / 31.5.2000 / 30.5.2001

Ekosysteemien rakenne ja toiminta

7.10.94 / 6.10.95 / 11.12.95

Integroitu kasviensuojelu

15.1.2003

Kasvien fysiologinen ekologia ja ympäristövauriot

13.3.97

Kasvien rakenne ja toiminta

15.5.95 / 1.3.96 / 29.4.99 / 14.4.2000

Kasvivaurioiden rakennetutkimus

23.11.99

Käytännön bioindikaattorit

6.11.98 / 10-2000

Sisätilojen tuholaiset

16.3.90 / 3.4.90 / 8.6.90 / 15.3.94 / 19.12.96 / 5.11.99 / 1.11.2001

Sovellettu entomologia 2

4.12.2001

Terrestinen saaste-ekologia

Syksy 95

Vesistövesien tilan ja laadun arviointi

8.12.2000 / 20.12.2002