Hyväksytty Hyeenan hallituksen kokouksessa 10/2021 (26.08.2021).

Tämä ohjesääntö ohjaa Hyeena ry:tä, myöhemmin Hyeena, huomionosoitusten ja juhlanauhan myöntämisestä ja näihin liittyvien merkkien käyttöä.

Hyeenan viralliset värit ovat punainen (HEX: #E71E25, RGB: 231, 30, 37) ja musta (HEX: #000000, RGB: 0,0,0).

Tämän merkkiohjesäännön muuttamisesta päätetään hallituksen kahdessa perättäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

Juhlanauha on 25 mm leveä. Värit menevät ylhäältä alaspäin seuraavasti: kapea punainen, leveä musta, leveä punainen, kapea musta.

Juhlanauhaa saavat elinikäisesti kantaa nykyiset ja entiset Hyeenan jäsenet sekä ne henkilöt, joille juhlanauha on myönnetty.

Juhlanauhaa kannetaan siten, että kevyempi väri, kapea punainen, on ylimpänä. Ruusuketta kannetaan siten, että kapea punainen on ylimpänä ruusukkeen alaosassa ja vasemmalla puolella ruusukkeen päällimmäisessä osassa.

Juhlanauhaa kannetaan siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli alas vasemmalle lantiolle. Juhlanauhaa kannetaan takin alla. Frakkia käytettäessä juhlanauha kulkee liivin alla, tumman puvun kanssa liivin ja solmion päältä. Tumman puvun kanssa ilman liiviä juhlanauha kulkee solmion päältä.

Juhlanauhaa voidaan kantaa myös ruusukkeeksi taiteltuna juhlapuvun vasemmassa miehustassa tai vasemman rintataskun päällä.

Juhlanauha ei saa koskettaa paljasta ihoa.

Juhlanauhaa kannettaessa tulee pukeutumisen olla tilaisuuden ja juhlanauhan arvolle sopivaa. Juhlanauhaa kannetaan akateemisissa juhlatilaisuuksissa Hyeenaa edustettaessa. Hyeenan hallituksen vastuulla on tiedottaa juhlanauhojen oikeaoppisesta käytöstä.

Hyeena voi myöntää nykyiselle tai entiselle jäsenelleen tai muulle Hyeenan hyväksi toimineelle henkilölle huomionosoituksia.

Esityksiä kunniajäseneksi kutsumisesta voi tehdä jokainen Hyeenan jäsen Hyeenan hallitukselle, kuten Hyeenan sääntöjen 3§:ssä säädetään.

Kunniajäsenyys on Hyeenan korkein huomionosoitus.

Esityksiä kunniamaininnoista voi tehdä jokainen Hyeenan jäsen Hyeenan hallitukselle. Hyeenan hallitus päättää kunniamainintojen myöntämisestä.

Huomionosoituksen luovuttaa Hyeenan hallitus. Huomionosoituksen luovutuksen yhteydessä huomionosoituksen saajalle annetaan myös kunniakirja, josta käy ilmi huomionosoituksen myöntämisen perusteet. Yhdistyksen hallitus pitää kirjaa huomionosoitusten saajista, myöntämisajankohdista ja myöntämisperusteista.

10§ Huomionosoitukset luovutetaan pääsääntöisesti Hyeenan vuosijuhlien yhteydessä.

11§ Samalle henkilölle voidaan myöntää useampia huomionosoituksia saman vuoden aikana.

12§ Hyeenalla on kunniamitali, joka myönnetään Hyeenan kunniajäsenille (Kuva 1). Kunniamitalia kannetaan vasemmassa rintapielessä.

13§ Hallituspinssi on pyöreä ja kultainen, halkaisijaltaan 20 mm, jossa on Hyeenan pää (Kuva 2). Pinssiä saavat kantaa kaikki Hyeenan hallituksessa toimineet henkilöt. Istuvan hallituksen jäsenet kantavat hallituspinssiä akateemisissa juhlatilaisuuksissa juhlapuvun kanssa juhlanauhan keskellä tai ruusukkeen päällä, muissa tilaisuuksissa vasemmassa rintapielessä. Aikaisempien hallitusten jäsenet kantavat hallituspinssiä vasemmassa rintapielessä tai ruusukkeen yläpuolella.

14§ Hyeenan virallinen tunnus on vuonna 1976 järjestetyn suunnittelukilpailun perusteella valittu tunnus (Kuva 3). Hyeenan virallista tunnusta käytetään Hyeenan leimasimessa sekä jäsenistön opiskelijahaalarin selässä.

15§ Hyeenalla on lisäksi vuonna 1993 järjestetyn suunnittelukilpailun perusteella valittu Hyeenamerkki (Kuva 4). Hyeenamerkkiä on päivitetty vuonna 2019 vastaamaan Itä-Suomen yliopistoa (Kuva 5). Hyeenamerkkiä voivat käyttää myös muut kuin Hyeenan jäsenet.

Kuva 1: Hyeenan kunniamitali

Kuva 2: Hyeenan hallituspinssi

Kuva 3: Hyeenan virallinen vuonna 1976 suunniteltu tunnus.

Kuva 4: Vuonna 1993 suunniteltu Hyeenamerkki

Kuva 5: Vuonna 2019 päivitetty Hyeenamerkki