Skip to content

Soveltavan biotekniikan instituutti

Elintarvike- ja ravitsemustoksigologia

26.3.2003

Elintarvikevalvonta

12.12.2002

Eläinten fysiologia

27.11.2000

Eläinten hyvinvointi

13.4.99

Evoluutiobiologia

26.11.2001

Kala ja raputaudit

17.1.2000

Lisääntymisfysiologia

4.4.2001

Kalatuotteiden prosessointi

24.1.94

Nisäkäsbiologia

10.4.2000 / 31.5.2000